“GONDOSKODÁS SZENVEDÉLLYEL” SZAKMAI NAP

2018. április 13. – Törökbálint
Fő támogató:

Töltse le a programunkat nyomtatható formában!

Plenáris terem

}

9:30 - 9:40

Plenáris terem

Megnyitó

Elek Sándor, Törökbálint polgármestere és Dr. Várdi Katalin a szakmai nap ötletgazdája
}

9:45

Plenáris terem

A törökbálinti Tüdőgyógyintézet szakmapolitikai jövője: Dr. Antal Gabriella főigazgató

Ez év áprilisában szép új épületet avatunk Törökbálinton.
Az épület nemcsak a régió és Pest megye onkopulmonológiai központja, hanem a régió járóbeteg-ellátó centruma és CT kiszolgálja is kíván lenni. Ez az új portfólió harmonikusan egészíti és teljesíti ki a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet szakmai hálózat rendszerét. Az építkezéssel kapcsolatosan további fejlesztések is várhatók.  Növekszik az alváslabor kapacitása és  nagyobb hangsúlyt helyezünk az ambuláns légzésrehabilitációra.
}

16:45 - 17:15

Plenáris terem

Precíziós és individuális medicina, a gyógyítás jövője

ELŐADÓ: PROF. ILLÉS ZSOLT NEUROLÓGUS (UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, ODENSE)

Illés professzor, aki az Odense-i egyetem neurológus professzora és az egyetem precíziós medicina csoportjának vezetője általános orvosi és neurológiai példákon mutatja be azt a gyökeres szemléletváltozást, amit a molekuláris biológiai ismeretek térhódítása von maga után.
Az elmúlt évtizedekben a genetikai felfedezések és molekulárbiológiai megfigyelések hatására célzott kezeléseket sikerült hadrendbe állítani mind ritka genetikai betegségekben, mind pedig nagyobb prevalenciájú kórképekben.  Ennek eredményeképp, ma már az azonos diagnózissal élő betegek kezelése is erősen eltérhet – feno- és genotípus különbözősége esetén – egymástól.

A tudomány tendenciája a minél szofisztikáltabb, személyre szóló, precíz megfigyelésre építi a terápiát. A tünet orientált diagnosztikát immáron nem csupán tünet orientált kezelés, hanem a mind precízebb fenotípus megfigyelés, genotípus ismeret és ilyen személyre szabott terápia fogja jellemezni.

}

17:45 - 18:45

Plenáris terem

“Adj levegőt!” Gálaest és fogadás

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet betegei és gyógyítóik kórusa és és vendégművészek műsora - Felkészítő karnagy: Philipp György

“Híd a Gyógyítók között” terem

}

10:30 – 11:30

"Híd a gyógyítók között" terem

Exacerbatio megelőzése COPD-ben (1.)

DR. DULKA EDIT, OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS, DR. LUPKOVICS GERGELY, ORVOSIGAZGATÓ – TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

Ebben a szekcióban egyrészről az exacerbatiok megelőzésének modern irányelveit elemezzük, másrészről viszont a páciensek gondozásában résztvevő kollégákkal fogjuk megbeszélni azokat a lehetőségeket, amelyek javítják a betegek COPD performance-át a compliance javítás eszközeivel, ami az Intézeti osztályok, a szakorvosok, szakasszisztensek, ápolók és a háziorvosok koordinált együttműködésével valósulhat meg.
A légúti betegségek lefolyásában az állapotromlás leginkább az időről időre megjelenő fellángolások kapcsán érhetők tetten.
}

12:00 - 13:00

"Híd a gyógyítók között" terem

Exacerbatio megelőzése asthmában

DR. DULKA EDIT, OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS, DR. LUPKOVICS GERGELY, ORVOSIGAZGATÓ – TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

A légúti betegségek lefolyásában az állapotromlás leginkább az időről időre megjelenő fellángolások kapcsán érhetők tetten.
Igen sokszor a gyakran exacerbáló fenotípus hátterében compliance gondok, szociális tényezők játszanak szerepet. Ezekben az esetekben a primér tudományos megközelítés mellett szükség van a beteg ellátását végző többszintű gondozásnak.

Ebben a szekcióban egyrészről az exacerbatiok megelőzésének modern irányelveit elemezzük, másrészről viszont  a páciensek gondozásában résztvevő kollégákkal fogjuk megbeszélni azokat a lehetőségeket, amelyek javíthatják a betegek asztmás kontrollját a compliance javítás eszközeivel, ami az Intézeti osztályok, a szakorvosok, szakasszisztensek, ápolók és a háziorvosok koordinált együttműködésével valósulhat meg.

}

14:00 - 15:00

"Híd a gyógyítók között" terem

Gyógyító jelenlét súlyos krónikus betegségek gondozása során. Jogi, morális és teológiai megfontolásak az élet végén

ELŐADÓ: PROF. SÁNDOR JUDIT – KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM

A szabályozás, a források hiánya sokszor hozza olyan helyzetebe a praktizáló orvost, hogy saját meggyőződése alapján cselekedjen a beteg érdekében. De vajon a beteg érdeke mindig egységes?
A XXI. századi medicina fejlődése során nemcsak egyre jobban értjük a betegségek kialakulását, hanem egyre hatékonyabb módszerek állnak rendelkezésre a kezelésre és a támogatásra is. Az így meghosszabbodó élettartam és szükségszerűen a szenvedés, aminek megélése mindannyiunknál más és más, számos olyan gyógyítási, morális és jogi valamint hívő beteg és orvos esetében olyan teológiai kérdést vet fel, amivel mindannyian találkozunk napi működésünk során.

És vajon mindig egybeesik az orvoséval?

Ebben a szekcióban ezeket a gondolatokat fogjuk boncolgatni

Felkért hozzászólók:

Dr. Tóth Krisztina, főorvos – Polcz Alaine Hospice, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

Dr. Mártonffy Marcell teológus – Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

}

15:30 - 16:30

"Híd a gyógyítók között" terem

Tudatos és tudattalan a légzésben

ELŐADÓ: PROF. NAGY FERENC NEUROLÓGUS, FŐORVOS – KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ, KAPOSVÁR

Ebben a szekcióban arról fogunk beszélni, hogy a tudattalanul zajló légzés tudatossá tétele nemcsak abban segíthet, hogy a betegek tünetei enyhüljenek, hanem abban is, hogy olyan mély problémák felszínre kerüljenek, amin adott esetben jó eséllyel segíteni lehet.
A légzőszervi betegek gondozása során, a szomatikus elemek mellett hangsúlyosan merülnek fel lelki elemek, melyek egyfelől a betegség romlásához, másfelől pedig túlzott gyógyszereléshez vezethetnek.

A légzésszabályozás összetettsége, számtalan kapcsolódási pontja különböző légzésminták kialakítását vonja maga után, ami érzékenyen szól bele a sav-bázis homeosztázisba. Ősi kínai és indiai felismerés, hogy a légzéssel kiváltható ellazulás és nyugalom, ugyanakkor az is elmondható, hogy a helytelen légzéstechnika vagy a légúti betegségekkel automatikasan járó rossz technika hatványozottan előhívja a lappangó pszichés zavarokat.

Nem egyszerűen pszichoszomatikáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a “software” milyen komoly hatással és számos kapcsolódással hat a “hardware”-re.

Felkért hozzászólók:

Prof. Illés Zsolt – University uf Southern Danmark, Odensee

Dr. Várdi Katalin – Tüdőgyógyintézet Törökbálint, osztályvezető főorvos

“Kooperáció és kommunikáció” terem

}

10:30 - 11:30

"Kooperáció és kommunikáció" terem

Perioperatív és programozott légzési rehabilitáció

ELŐADÓK: DR. PARACZKI ÁGNES, DR. KISS CSONGOR, DR. VÁRDI KATALIN., TÓTH MÓNIKA, SCHNEIDER ZSOLT – TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

A légzésrehabilitáció a múlt század negyvenes-ötvenes éveiben megtett első kezdeti lépések óta gyökeresen megváltozott. Előtérbe kerültek a a COPD természetes lefolyását követő és a beteg életminőségét fenntartó, annak igényeihez alkalmazkodó programok kialakítása, ami kórházi, ambuláns és otthoni körülmények között végezhető. Központi elem a kardiopulmonalis terhelés, ami megfelelő felmérés és monitorozás mellett működik hatékonyan.
Az elmúlt években ez a program kis módosítással a COPD-sek mellett kiterjeszthetővé vált nemcsak az asthmásokra, hanem az interstitialis tüdőbetegekre, légzőizom-érintett neuromuscularis betegségre és obesitas hypoventilatioban szenvedőkre valamint az obesitas hypoventilatio miatti globális légzési elégtelenségra. Fontos feladat a multimorbid betegek esetében, hogy a sokszor egymásnak ellentmondó életforma javaslatokat és a gyógyszerelést összehangoljuk a páciensek biztonsága érdekében. Nem kisebb a feladat, mint a betegek compliancének és adherenciájának fokozása a megértésen és a betegoktatáson, lelki támogatáson keresztül.

Nagyon fontos fókuszpont a tüdőműtét környéki felmérés, a műtéti rizikó megítélése és felkészítés a beavatkozásra a műtét előtt. Utána pedig a beteget meg kell tanítanunk a kisebb tüdővel való együttélésre. Munkánk során nem feledkezhetünk el azokról a tüdőbetegekről, akik más ok miatt kerülnek műtétre, egy magas rizikójú helyzetbe, valamint azokról sem, akiknél kardiológiai vagy hasi beavatkozás után alakul ki rekeszmozgás eltérés.

A szekció szervezői: Dr Paraczki Ágnes, Dr. Kiss Csongor, Dr. Várdi Katalin., Tóth Mónika, Schneider Zsolt, Orbánné Rácz Erzsébet.

}

12:00 - 13:00

"Kooperáció és kommunikáció" terem

Légzési elégtelenség rehabilitációja innovatív eszközök bevonásával

ELŐADÓK: DR. PARACZKI ÁGNES, DR. KISS CSONGOR, DR. VÁRDI KATALIN., TÓTH MÓNIKA, SCHNEIDER ZSOLT – TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

Ebben a szekcióban a parciális és a globális légzési elégtelenség korszerű szemléletéről, az új és hatékony nem gyógyszeres kezelésekről fogunk beszélni.
A parciális és globális légzési elégtelenség – bármilyen betegségben alakult is ki – korábban immobilitásra ítélte a benne szenvedőket.

Az oxigénkezelés fejlődésével lehetővé vált olyan eszközök alkalmazása is, amely már repülőúton is a betegek rendelkezésére áll.

A globális légzési elégtelenség kialakulásánál azonban a hypercapnia csökkentésére is törekedni kell. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a magas széndioxid szint – akár fokozatosan, akár akutan alakul ki – noninvazív lélegeztetéssel uralható. Tartós bevezetésével nemcsak az életminőséget javítja, de a várható élettartamot is befolyásolja.

Hasonlóképpen fontos számos kórképben az expectoratio hatékonysága.

}

14:00 - 15:00

"Kooperáció és kommunikáció" terem

Kommunikáció és technológia: a jövő már itt van

ELŐADÓK: DR. SZÁNTÓ ZALÁN PTE, ÁOK , DR. FÜLÖP RÓBERT

Változóban van a beteg és orvos közötti kapcsolat is. A személyes kommunikáció mellett tér nyílik a távoli kapcsolattartásra is.
Ezt használta ki Szántó Zalán docens úr, mellkassebész is, aki a tüdőszűrés megszüntetését követően hidat keresett a low dose CT és a betegek között. Mobiltelefonos GPS alapú applikációja segítségével a sikeres tüdőszűrések száma megsokszorozható volt.

Fülöp Róbert sebészként dolgozott. Hosszú tapasztalata az idős gondozásban arra indította, hogy egy hordható egészségügyi monitorral létrehozott, high-tech multidiszciplináris környezetben alkalmazható, mesterséges intelligenciára épülő rendszert fejlesszen, amely Big Data feldolgozás segítségével alkalmas egészséges emberek preventív nyomon követésére, diagnosztikára és gondozásra egyaránt. Ebben a szekcióban egy kis gyakorlati bemutatóra is sor kerül.

}

15:30 - 16:30

"Kooperáció és kommunikáció" terem

Alvás – harmóniánk alapja

ELŐADÓ: DR. SZAKÁCS ZOLTÁN MED.HABIL, NEUROLÓGUS, SOMNOLÓGUS – MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A szekcióban azon fogunk gondolkodni, hogy mi történt az alvásunkkal, hogy milyen következményekkel számolhatunk. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az alvás személyes felelősségünk.
Korunkban sok helyről  kapjuk a figyelmeztetést, hogy rohanó, változó, “multitasking” világban élünk.

Az éjszakai pihenést nemcsak speciális munkakörök korlátozzák, hanem saját döntésünk is, hogy mindig naprakészek, informáltak legyünk. Így egyre rövidebb időnk jut az alvásra.

Ma még nem tudjuk, hogy memóriánkra, személyiségünkre, pszichés állapotunkra miként fog hatni a megváltozott alvásmennyiség abban a helyzetben, amikor a homo sapiens alvásigénye és alvásstruktúrája még nem alkalmazkodott az új fényforrások rendszeréhez.

Felkért hozzászólók:

Dr. Vida Zsuzsa neurológus, somnológus – Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Dr. Kunos László pulmonológus, somnológus – Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika

“Linde” terem

}

10:10-11:10

"Linde" terem

Innováció a non-invazív lélegeztetés területén

ELŐADÓ: MARIA LAST (LÖWENSTEIN MEDICAL)

Eszközbemutató

}

11:40 - 12:40

"Linde" terem

Innovatív megoldás a köhögtetés területén

ELŐADÓ: FRANCESCA SERAFINI (MEDICAL PRODUCTS RESEARCH)

Eszközbemutató

}

13:40 - 14:40

"Linde" terem

Oxigén terápiás eszközök bemutatója

MAJORNÉ BALOGH ADRIENN, LACZKOVICH GYÖRGY, SZEGHALMI GERGŐ (LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG)

Palackos- és cseppfolyós oxigén, mobil oxigén koncentrátor

}

14:50 - 15:50

"Linde" terem

Innovatív légzésterápiás technológia

ELŐADÓK: MARIA LAST (LÖWENSTEIN MEDICAL), FRANCESCA SERAFINI (MEDICAL PRODUCTS RESEARCH), DAVID KOSINA (PHILIPS)

Eszközbemutató

 

Töltse le a programunkat nyomtatható formában!