“GONDOSKODÁS SZENVEDÉLLYEL” SZAKMAI NAP

2018. április 13. – Törökbálint
Fő támogató:

Előadóink és vendégeink

Minden szekciót a felkért szaktekintélyek vezetnek fel, az adott témákhoz pedig további hozzászólókat kértünk fel annak érdekében, hogy valós, eredményes párbeszédek alakulhassanak ki.

A plenáris előadást a jövő gyógyításáról, a precíziós és individuális medicináról fogja tartani Illés Zsolt Professzor, aki Odenseből, Koppengából érkezik hozzánk és tisztel meg minket jelenlétével.

Dr. Antal Gabriella

Antal Gabriella 2012-óta a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója.
Orvosi-, laboratóriumi vizsgálatok szakorvosi-, és jogi szakokleveles orvosi diplomái mellett egészségügyi menedzseri-, egészségbiztosítási szakértői-, valamint mediátori végzettséggel is rendelkezik.

22 éves kórházi klinikai laboratóriumi tapasztalatait a Kisvárdai kórház laboratóriumi osztályvezetőjeként és minőségügyi igazgatójaként, intézményvezetői tapasztalatait a Sátoraljaújhelyi-, majd a Marcali Kórház főigazgatójaként szerezte. Jelentős tapasztalattal rendelkezik továbbá minőségbiztosítási auditok végzésében (Magyar Szabványügyi Testület), a TÁMOP és EFOP programokban munkacsoportokat vezetett, illetve tanácsadó testületekben vett részt, a Magyar Kórházszövetségben több mint 10 éves érdekképviseleti tevékenységet végzett.

Dr. Fülöp Róbert

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Karán szerzett általános orvosi diplomát 1989-ben. 1990-ben kezdett klinikai orvosként, később tanársegédként dolgozni a SOTE III. sz. Sebészeti Klinika Sebészeti és Aneszteziológiai Intenzív osztályán, ahol orvostanhallgatók gyakorlati oktatásával is foglalkozott.

Klinikai munkája mellett 1990-től a Medicatus Kft. ügyvezetője volt, cége 1000 idős ember ambuláns háziorvosi és szakrendelői ellátásáért felelt. 1995-ben szakvizsgázott sebészként. 2004-től a hasonló profilú Medicatus-SPC Zrt.-t is vezette párhuzamosan vezérigazgatóként. 2013 óta Medical Evolution Kft. projektmenedzsere, egészségügyi üzletág vezetője.

A MAP HealthWatcher projekt orvosi csapatát vezeti, akik az elemző algoritmusok kifejlesztéséért és klinikai vizsgálatáért felelősek.

Dr. Illés Zsolt

Dr. Illés Zsolt (MTA doktora) 1988-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett, majd a szombathelyi Markusovszky Kórház neurológiai osztályán dolgozott 4 évig. 1992-től, 24 éven át a Pécsi Neurológiai Klinika alkalmazottja volt.

2017. év októberéről itt ismét vendégprofesszor. 1994-ben a bécsi orvosi egyetemen (Medical University of Vienna), majd 1995-től öt éven át a japán országos ideg-elme intézetben dolgozott Tokióban (National Institute of Neuroscience), ahol szabályozó T sejteket vizsgált sclerosis multiplexben. E munkák alapján szerezte PhD fokozatát 2000-ben. 2001-től a Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School neurológiai intézetében (Center for Neurologic Diseases) dolgozott közel négy évig: genetikailag módosított egereken új terápiák tervezésében vett részt, és új immunmolekulák funkcióját vizsgálta a sclerosis multiplex állatmodelljeiben.

2004-ben tért vissza a pécsi Neurológiai Klinikára. 2010-től a pécsi Neurológiai Klinika egyetemi tanára, és az MTA doktora. 2012-től a University of Southern Denmark (Dánia) professzora. Az MTA Bólyai János ösztöndíjasa (2005-2006), az MTA Klinikai Idegtudományi Bizottságának tagja, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság volt elnöke, az International Society of Neuroimmunology tanácsadó testületének tagja, a Clin Exp Neuroimmunol szerkesztő bizottságának tagja, a Front Immunol és Front Neurol társszerkesztője. Két magyar szakmai könyv szerzője, számos könyvfejezet és 150 tudományos közlemény szerzője, 11 PhD tézis és jelenleg 4 PhD hallgató témavezetője (10 magyar, 5 dán).

Dr. Nagy Ferenc

Dr. Nagy Ferenc Szombathelyen született, jelenleg a Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozik. (Kórház címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.) Nős, 3 felnőtt gyermeke van.

Általános iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen végzete. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1983-ban szerzett orvosi diplomát. Kaposvári főorvosi beosztása előtt 26 évig a Pécsi Neurológiai Klinikán dolgozott, 5 évig igazgató-helyettesként. 1996 – 1998 között a Wayne State University-en (Detroit) végzett epilepsziával kapcsolatos kutatómunkát. 2001-ben PhD fokozatot szerzett, 2005-ben habilitált. 2011-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyetemi magántanárrá nevezte ki. 1988-ban neurológiából, 2009-ben neurofiziológiából, 2014-ben addiktológiából, 2017-ben családterápiából szakvizsgázott. Több neurológiai társaságnak volt vezetőségi vagy alapító tagja. Érdeklődési területe: mozgászavarok, fájdalom, epilepszia, és képalkotás.

Sándor Judit

Jogi tanulmányait Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Budapesten szakvizsgázott, majd 1991.-ben a londoni székhelyű Simmons > Simmons ügyvédi irodában dolgozott. 1992.-től 1993-ig a Közép-Európai Egyetemen összehasonlító alkotmányjog témakörben folytatott tanulmányokat és megszerezte az LLM fokozatot. 1993-ban New York-ban a Hastings Centerben végzett kutatómunkát. Írásokat 1987 óta publikál. 1996-tól az állam-és jogtudomány kandidátusa (Ph.D.). Tizenegy emberi jogi, bioetikai és egészségügyi jogi tárgyú könyve és számos tanulmánya jelent meg angol, magyar, francia és portugál nyelven. A Közép-Európai Egyetemen 2004-ben full professor-i kinevezést kapott. Oktat a Jogi, Politikatudományi illetőleg a Társadalmi nemek tanszékén. Számos nemzetközi szervezetnél működött, mint szakértő, az UNESCO mindhárom bioetikai deklarációjának előkészítő munkálataiban részt vett. 2004. és 2005 között az UNESCO Bioetikai részlegvezetője volt Párizsban.

E munkája kapcsán számos szervezetnél képviselte az UNESCO bioetikai szemléletét. Hazatérve pedig megalakította a CEU-n belül működő Bioetikai és Jogi Központot (CELAB-ot), amely azóta számos európai és nemzetközi projectben sikeresen működik. 2013-2014 között Global Research Fellow volt az NYU-n ( New York-ban).

Az egészségügy és emberi jogok területen részt vett hazai és nemzetközi jogalkotó munkában is. Kutatási területe elsősorban az élettudományok társadalmi, etikai és jogi aspektusai, különös tekintettel a genetikai kutatásokra, a biobankokra és a reprodukció által felvetett kérdésekre.

Tudományos munkája mellett esszéket is publikál. Tagja az Egészségügyi és Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának, valamint Elnökségi tagja a Társaság a Szabadságjogokért szerveztnek, és a Német Tudományos Etikai Bizottságnak ( DRZE).

Schneider Zsolt

2003-tól öt éven át a gyulai Pándy Kálmán Kórház Tüdőgyógyászatának aktív krónikus osztályán dolgozott osztályos ápolóként. 2008-ban csatlakozott a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Rehabilitációs osztályához osztályos ápolóként.

2011-ben szerzett diplomát a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézetének Egészségügyi szervező, Egészségturizmus- szervező szakirányán. 2012 óta vezeti a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Sóterápiás részlegét, ahol menedzseri teendőkön túl a betegoktatásért is felelős.

Dr. Szántó Zalán

1998-ban szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Öt évet töltött az Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézetében PhD hallgatóként. Tudományos munkáját 2004-ben védte meg „Hosszú szakaszú tracheapótlás vizsgálata állatkísérletes modellekben” címmel.

2003-tól a pécsi Sebészeti Klinikán dolgozik. 2006-ban általános sebész, majd 2009-ben mellkassebész szakvizsgát szerzett. 2010-től egyetemi adjunktus, 2017-ben habilitált. 2012-től a PTE Sebészeti Klinika Mellkassebészeti Osztályának vezetője.

Szakmai érdeklődésének középpontjában a kis behatolásból végzett endoszkópos mellkassebészeti műtétek, a mellkassebészeti műtétek előtti és utáni perioperatív rehabilitáció és a korai tüdőrákszűrés állnak, illetve a digitális egészségügy lehetőségei. 2014-ben munkatársaival ingyenes tüdőrák szűrő mobilapplikációt hoztak létre, melynek segítségével alacsony dózisú tüdőrákszűrés rendszerének kiépítését végzi.

Dr Szántó Zalán a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja, a Mellkassebészeti Szakmai Kollégium Tanácsának titkára, az Európai Mellkassebészeti Társaság magyarországi régense, és a társaság adatfeldolgozó bizottságának tagja.
Felesége Dr. Tamás Andrea, a Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézetének docense, két gyermeke, Donát és Dóra általános iskolás.

Tóth Mónika

A Beregszászi Megyei Kórház Traumatológiáján kezdte pályafutását ápolóként 1999-ben. 2003-ban csatlakozott a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház Diabetológiai Osztályához osztályos ápolóként.

2006-2008 között a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet II. osztályán volt osztályos ápoló. 2008 óta a IV. osztály Rehabilitációs részlegének vezető ápolója.

Munka mellett a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányán szerzett diplomát. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának mesterképzésén folytatta, ahol 2014-ben vehette át MSc ápoló diplomáját.

Dr. Várdi Katalin

Tüdőgyógyász, rehabilitátor, 25 éve foglalkozik alvásorvoslással. A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet osztályvezető, alváslaboratóriumának főorvosa.Végzés után mintegy 16 évig a a SOTE Tüdőklinikán dolgozott.

A somnológia alapjait Oxfordban, John R. Stradling professzor mellett tanulta, aki mind gondolkodásával, mind szervezőkészségével, mind pedig emberi tartásával nagy hatást gyakorolt rá. Légzéssel foglalkozó szakemberként elsősorban az alváson keresztül a noninvazív lélegeztetést igénylő betegségekben tett szert gyakorlatra.

Negyedik gyermeke születése után a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben folytatta pályáját, ahol a megismerkedett a rehabilitációs szemlélettel. A légzésrehabilitáció kapcsán került közelebbi kapcsolatba a neuromuscularis betegségekkel és neuromuscularis betegekkel, akikkel való együttműködés átformálta a gondozásról alkotott képét és az individuális medicina új szemléletét is magáévá tette.

Pályája során gyakran és élvezettel dolgozott határterületeken, ami szélesítette látásmódját.
Legfontosabb ambíciója a betegek életminőségének javítása a kölcsönös megértésre támaszkodva. Jelszava: innováció-kooperáció-kommunikáció.